Công ty CP nhà đất Việt Hưng

Số 203 Hồ Sen, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

0902 50 17 50

bdsnambac@gmail.com

Thứ 2 - Thứ 7

Hỗ trợ liên tục 24/7

Bán đất
Tìm kiếm BĐS

Bán đất tại Hải Phòng

Bán đất thổ cư tại Hải Phòng

Mua bán đất thổ cư tại Hải Phòng

Mua bán đất tại Hải Phòng

Tư vấn mua bán đất tại Hải Phòng

Tư vấn mua bán đất thổ cư tại Hải Phòng