Công ty CP nhà đất Việt Hưng

123 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

0902 50 17 50

nhadatviethung.vn@gmail.com

Thứ 2 - Thứ 7

Hỗ trợ liên tục 24/7

Cho thuê đất

Thuê đất tại Hải Phòng

Cho thuê đất tại Hải Phòng

Tư vấn thuê đất tại Hải Phòng

Chuyên cho thuê đất tại Hải Phòng