Công ty CP nhà đất Việt Hưng

123 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng

0902 50 17 50

nhadatviethung.vn@gmail.com

Thứ 2 - Thứ 7

Hỗ trợ liên tục 24/7

Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
Hotline: 0793 393 547
Email:

Chuyên viên môi giới Bất Động Sản - Hải Phòng

" Nếu nghĩ tới ước mơ không đủ làm bạn sợ hãi, nó quá nhỏ đối với bạn. "

                                                                                           Richard Branson

Danh sách BĐS