Trang chủ / Lê Chân

Giá bán: 1.48Tỷ

DTMB:

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ: Mr Linh

0966064514

( Chưa bán )

Giá bán: 2.25Tỷ

DTMB: 60

DTSD:

Hướng: Đông Bắc

Liên hệ: Mr Linh

0966064514

( Chưa bán )

Giá bán: 2.15Tỷ

DTMB: 50

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ: Mr Linh

0966064514

( Chưa bán )

Giá bán: 2.85 tỷ

DTMB: 65

DTSD: 270

Hướng: nam

Liên hệ: Ms Yên

0964859135

( Chưa bán )

Giá bán: 3 tỷ 100

DTMB: 66 m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Phương

0904 156 465

( Chưa bán )

Giá bán: 3 tỷ 500 tr

DTMB: 82 m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Phương

0904 156 465

( Chưa bán )

Giá bán: 1,75 tỷ

DTMB: 54 m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Phương

0904 156 465

( Chưa bán )

Giá bán: 1.5Tỷ

DTMB: 50m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Chưa bán )

Giá bán: 2.05Tỷ

DTMB: 47m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Chưa bán )

Giá bán: 3.6tỷ

DTMB: 84m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Ms Yên

0964.859.135

( Chưa bán )

Giá bán: 3.95tỷ

DTMB: 100m2

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ:

( Chưa bán )

Giá bán: 2.45tỷ

DTMB: 60m2

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Đã bán )

Giá bán: 2.65tỷ

DTMB: 70m2

DTSD:

Hướng: Đông Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0964.859.135

( Chưa bán )

Giá bán: 4,35tỷ

DTMB: 71m2

DTSD:

Hướng: Bắc

Liên hệ: Như Anh

0899.256.288

( Chưa bán )

Giá bán: 4tỷ

DTMB: 99m2

DTSD:

Hướng: Tây Tứ Trạch

Liên hệ: Ms Yên

0964.859.135

( Đã bán )

Giá bán: 2.4tỷ

DTMB: 62m2

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Đã bán )

Giá bán: 2.05 tỷ

DTMB: 50m2

DTSD:

Hướng: Đông tứ Trạch

Liên hệ: Ms Yên

0937.152.188

( Chưa bán )

Giá bán: Thỏa thuận

DTMB: 100m2

DTSD: 100m2

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Ms Yên

0937.152.188

( )

Giá bán: 40 Triệu/m2

DTMB: 60 m2

DTSD:

Hướng: Đông Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0937.152.188

( Chưa bán )

Giá bán: 2.8 tỷ

DTMB: 81m2

DTSD:

Hướng: Đông Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0937.152.188

( Chưa bán )

Giá bán: 2,2 tỷ

DTMB: 60m2

DTSD: 240m2

Hướng: Đông Nam

Liên hệ:

( Chưa bán )

Giá bán: 2.8 tỷ

DTMB: 50 m2

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ: Ms Yên

0937.152.188

( Chưa bán )

Giá bán: 1.55 tỷ

DTMB: 45 m2

DTSD: 190 m2

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Đã bán )

Giá bán: 4.5 tỉ

DTMB: 92m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ:

( Đã bán )

Giá bán: 1,63 tỷ

DTMB: 66m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Đã bán )

Giá bán: 2,05 tỷ

DTMB: 50 m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Mr Nam

0902501750

( Đã bán )

Giá bán: 2,1 tỷ

DTMB: 61,5

DTSD:

Hướng: Đông nam

Liên hệ: Ms Yên

0964859135

( )

Giá bán: 1,3 tỷ

DTMB: 40

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0937152188

( )

Giá bán: 1.95 tỷ

DTMB: 45m2

DTSD: 220m2

Hướng:

Liên hệ:

( )

Giá bán: 2,85 tỷ

DTMB: 62,5 m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0937152188

( )

Giá bán: 2,65 tỷ

DTMB: 69,9 m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0937152188

( )

Giá bán: 3,62 tỷ

DTMB: 68 m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0964859135

( )

Giá bán: 2,15 tỷ

DTMB: 61,5 m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ: Ms Yên

0964859135

( )

Giá bán: 2,1 tỷ

DTMB: 47 m2

DTSD:

Hướng: Đông

Liên hệ: Ms Yên

0937152188

( )

Giá bán: 1,75 Tỷ

DTMB: 40 m2

DTSD:

Hướng: Tây Nam

Liên hệ: Mr Linh

0966 064 514

( Đã bán )

Giá bán: 1.5 tỉ

DTMB: 41m2

DTSD:

Hướng: Đông Nam

Liên hệ:

( Đã bán )

Giá bán: 1.85 tỉ

DTMB: 44m2 - 52m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ:

( )

Giá bán: 1.2 tỉ

DTMB: 42m2

DTSD:

Hướng: Tây Bắc

Liên hệ:

( Đã bán )